فایل های صوتیترتیل قرآن با صدای استاد پرهیزگار

فایل صوتی ترتیل کل قرآن کریم استاد پرهیزگار به صورت سوره به سوره

قیمت:  ۰ تومان

ترتیل قرآن با صدای مشاری العفاسی

فایل صوتی ترتیل کل قرآن کریم با صدای مشاری رشید العفاسی در قالب جزء به جزء

قیمت:  ۰ تومان

فایل صوتی قرائت آیه به آیه قرآن کریم

قرائت تفکیکی سوره به سوره و آیه به آیه قرآن کریم در سه زبان عربی فارسی و انگلیسی

قیمت:  ۱۵۰۰۰۰ تومان  ۵۰۰۰۰ تومان

قرائت جزء30  قرآن با یوسف کالو

فایل صوتی قرائت جزء ۳۰ قرآن کریم به انضمام سوره یس با صدای آسمانی قاری نوجوان مصری به تفیکیک سوره به سوره

قیمت:  ۵۰۰۰ تومان  ۳۰۰۰ تومان

قرائت قرآن با صدای محمود صدیق منشاوی

فایل صوتی قرائت قرآن با صدای قاری بزرگ دنیای اسلام محمود صدیق المنشاوی به صورت سوره به سوره

قیمت:  ۰ تومان

فایل صوتی قرائت کلمه به کلمه قرآن دو زبانه

فایل صوتی قرائت قرآن بر اساس تفکیک سوره به سوره و آیه به آیه و کلمه به کلمه و در دو زبان فارسی و انگلیسی

قیمت:  ۲۰۰۰۰۰ تومان  ۵۰۰۰۰ تومان

تفسیر صوتی زیارت جامعه کبیره

فایل صوتی ۷۰ جلسه تفسیر زیارت جامعه کبیره از زبان آیت الله ضیاءآبادی

قیمت:  ۵۰۰۰ تومان  ۳۰۰۰ تومان