بانک های اطلاعاتیبانک اطلاعات فرهنگ لغت ترکی به فارسی

فرهنگ لغت ترکی به فارسی با بیش از ۱۲۰ هزار رکورد اطلاعاتی در قالب فایل اکسس در اختیار شماست.

قیمت:  ۵۰۰۰۰ تومان  ۴۰۰۰۰ تومان

بانک اطلاعات بالغ بر 16600 حدیث

بانک اطلاعات مجموعه حدیث با ترجمه فارسی و منبع حدیث

قیمت:  ۶۰۰۰۰ تومان  ۳۰۰۰۰ تومان

بانک اطلاعات کامل لغتنامه دهخدا

بانک اطلاعات کامل لغتنامه دهخدا بالغ بر 320.000 مدخل اندیس شده

قیمت:  ۱۵۰۰۰۰ تومان  ۵۰۰۰۰ تومان

بانک اطلاعات پرسش و پاسخ حقوقی

حدود 12000 پرسش و پاسخ حقوقی طبقه بندی شده در قالب بانک اطلاعاتی

قیمت:  ۲۰۰۰۰۰ تومان  ۱۲۰۰۰۰ تومان

بانک اطلاعات احادیث منتخب

بانک اطلاعاتی بیش از 6000 حدیث منتخب در دو قالب عربی فارسی و عربی انگلیسی

قیمت:  ۵۰۰۰۰ تومان  ۱۰۰۰۰ تومان

بانک اطلاعات منتخب مفاتیح الجنان

منتخب مفاتیح الجنان در قالب بانک اطلاعاتی طبقه بندی شده

قیمت:  ۸۰۰۰۰ تومان  ۱۶۰۰۰ تومان

بانک اطلاعاتی نهج البلاغه کامل

بانک اطلاعاتی کامل نهج البلاغه، طبقه بندی شده و همراه با ترجمه فارسی

قیمت:  ۱۲۰۰۰۰ تومان  ۶۰۰۰۰ تومان

دیتابیس بیش از 40 دیکشنری اپن سورس

بانک اطلاعاتی بیش از 40 دیکشنری + سورس اپلیکیشن اندرویدی

قیمت:  ۲۰۰۰۰۰ تومان  ۱۵۰۰۰۰ تومان